Panda Ruuxi

I love RED ! ❤️❤️❤️😍💋💋💋

PANDA❤️👄

Home Theme Ask me anything Submit

Suflet cu sentimente (via suflet-cu-sentimente)

(via fata-cu-ochii-caprui)

Noi astia, adolescentii, parca avem talentul de a ne distruge atat de usor din cauza unor ganduri…

(via allexxa-love)

(via fata-cu-ochii-caprui)

Majoritatea fetelor isi doresc un baiat care sa le tina umbrela si care sa le ajute sa treaca peste balti. Eu vreau un baiat care sa-mi fure umbrela, care sare in balti doar ca sa ma stropeasca si care sa ma sarute inainte sa tip la el!
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter